User
Notifications
Journal Content

Browse
Font Size

Vol 1, No 1 (2014)

SRMS Journal of Mathematical Sciences

Table of Contents

Articles

Padam Singh, Manoj Kumar
1-9
Deepa Joshi, Sanjay Kumar
10-16
Saurabh Saxena, A. K. Saxena
17-27
Shalabh Saxena, R. K. Sukla, Rakesh Kumar
28-38
Avanish Kumar, Tariq Ahmad Bhat
39-53
Gajendra Pratap Singh
54-71
Pankaj Saxena, Dr.Kapil Govil
72-77
Smita Dinker, Sumit Sharma, Priyanka Pandey
78-89
Sadhana Singh
90-102
Ravi Prakash Verma, Mohd Irshad Khan, Prateek Gargeya
103-111
Neha Khan, B. R. Dutta, Hardesh Singh
112-116
Sony Verma
117-125
Amir Hussain Idrisi, Akash Agarwal, Nida Nasir, Vikas Dev Singh
126-134
Padam Lata, Inderpreet Kaur, Neelu Trivedi
135-142
Ashish Agrawal, L. S. Maurya
143-152
Subodh Kant
153-158
Ritu Shakya, Kritika Rajanwal, Sanskriti Patel
159-167
Avanish Kumar, Anju Khandelwal, Urmani Kaushal
168-179
Gauri Shankar, Er. Laxmi Shanker Maurya
180-190
Kartik Goyal, Anvita Srivastava, Vishumendra Thakur
191-197
Ruchi Gupta, P. K. Yadav
198-208
Shashank Chaube, S. B. Singh
209-215